1.  úplata za předškolní vzdělávání (školné) → 550,- Kč měsíčně, splatná vždy do 15. toho měsíce.
 2.  stravné za den (celodenní strava) → 36,- Kč, starší děti 6 let 39,- Kč

Kalkulace stravného:

strava dětí do 6 let

  • 9,- Kč – ranní svačina
  • 19,- Kč – oběd
  • 8,- Kč – odpolední svačina

celkem 36,- Kč


strava 7 letých dětí

  • 9,- Kč – ranní svačina
  • 21,- Kč – oběd
  • 9,- Kč – odpolední svačina

celkem 39,- Kč


Na počátku měsíce září je vybrána záloha na stravné (900,00 Kč), která je na účtu školy MŠ Smetanova celý školní rok, je z ní zaplacen měsíc červen (za červen se nevybírá), na konci každého školního roku je provedeno vyúčtování.
Platby za stravné se platí zpětně, do 15. následujícího měsíce, složenkou nebo bankovním převodem – dle dohody, školné do 15. toho měsíce.
V případě nemoci je nutné dítě odhlásit osobně nebo telefonicky 582 351 130.

Odhlášení (přihlášení) ze stravy je nutno udělat den předem, nejpozději do 9, 30 hodin. 1 den nemoci má rodič právo si stravu odebrat domů.