Vzdělávání v naší mateřské škole je uskutečňováno ve třech třídách věkově smíšených:

Počet tříd: 3 (1. třída – Ježečci, 2. třída – Zajíčci, 3. třída – Berušky)
Kapacita školy:  78 dětí

V 1. a 3. třídě jsou dvě učitelky a jedna provozní pracovnice, v druhé třídě jsou dvě učitelky, asistentka pedagoga a provozní pracovnice.
Vzdělávací činnosti v naší mateřské škole jsou založeny na metodě přímých zážitků dítěte, využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat, umožňují hledat samostatné cesty tvořivým myšlením, vlastním nápadem a aktivní účastí. Ve vzdělávacích činnostech využíváme výtvarné techniky a náměty – viz. projekt Duha.

Využíváme především metody prožitkového a kooperativního učení. Činnosti obsahují hry a tvořivost. Děti se úspěšně zapojují do výtvarných soutěží.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou.

Školní zahradu využíváme celoročně. Strava je dovážena ze školní jídelny MŠ Smetanova, Prostějov. Škola je velmi dobře dostupná hromadnou dopravou. Nedaleko mateřské školy je zastávka autobusů číslo 2 a 21. Provoz mateřské školy je od 6, 00 hod. do 16, 30 hod.

Naše mateřská škola Dvořákova je součástí mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace. Mateřská škola byla postavena v roce 1970. Má tři třídy, věkově smíšené. Škola leží v prostorné zahradě, její vzrostlé stromy tvoří přirozenou ochranu před komunikací.

Naše MŠ spolupracuje s SPC, PPP, ZŠ Studentská, logopedem a týmy jednotlivých MŠ z celého komplexu MŠ Šárka.