Mezi oblíbené formy vzdělávání, které organizujeme v průběhu celého roku patří tyto rozšiřující aktivity:

 •  angličtina
 • výtvarný kroužek
 • keramika s rodiči
 • návštěvy IRISU – Ekocentrum – Ochrana životního prostředí Iris Prostějov
 • TROJLÍSTEK – šňůra divadelních představení v divadle v Prostějově
 • hvězdárna
 • plavecký výcvik
 • výtvarné pracovní dílny – společné tvoření z hlíny a přírodnin s rodiči, dýňování
 • výtvarné soutěže
 • návštěvy dětské knihovny
 • besídky pro rodiče
 • návštěva akcí záchranných sborů